Russit’s Privatlivspolitik

Opdateret den 24 maj 2018.

Anvendelsesområde:

Denne privatlivspolitik (I overensstemmelse med EU’s persondataforordning som træder i kraft den 25 maj 2018) gælder for Russit’s behandling af dine personoplysninger der sker via vores START udfyldningsformular på Russit’s hjemmeside.

Kontakt oplysninger på dataansvarlig

Russit er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontakt oplysninger:
Kontakt person: Kirill Korobitsyn
Adresse: Filmbyen 2, 8000 Aarhus C
CVR: 36270608
Telefon nummer: 42617709
Mail: info@russit.dk

Behandling af personoplysninger

Indsamling:

Russit indsamler kun de personoplysninger du selv afgiver når du udfylder vores online formular START. Russit indsamler personoplysninger som navn, telefonnummer, e-mail, firmanavn eller CVR som du selv oplyser. Navn og e-mail er obligatoriske og nødvendige for din kommunikation med Russit og omvendt.

Formål:

Russit behandler dine personoplysninger som led i sin forretning, herunder a) for at kunne stille Russit’s ydelser til rådighed for dig, b) for at kunne kommunikere med dig om den ydelse du efterspørger c) for at kunne sende et tilbud til dig på den ydelse du efterspørger.
Russit opbevarer og lagrer ikke din personoplysninger til formidling af reklame eller videregivelse til tredjepart. Dine personoplysninger bliver altid behandlet fortroligt.

Modtagere:

Såfremt det er nødvendigt kan Russit dele dine oplysninger med a) koncernrelaterede selskaber som Dinero regnskabsprogram til udarbejdelse af elektronisk faktura eller lignende, b) vores udviklingsafdeling udenfor EU/EØS. Videregivelse vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, og – hvis påkrævet – med forudgående samtykke fra dig. Dine personoplysninger bliver altid behandlet fortroligt.

Dine rettigheder:

Du har ret til a) at anmode om at få indsigt i dine personoplysninger, b) at få berigtiget, slettet eller begrænset brugen af oplysningerne, og c) at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Under visse omstændigheder har du efter den 25. maj 2018 også ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan bede om at få de oplysninger, du selv har givet til Russit, udleveret i et læsbart format.
Anmodninger i henhold til dette afsnit skal indsendes til Russit’s dataansvarlig.

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på et lovligt og forretningsmæssig grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked til Russit’s dataansvarlig.

Erstatningsansvar:

Forholdet reguleres af dansk rets almindelige erstatningsregler, idet Russit ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

Ændringer:

Privatlivspolitikken bliver løbende opdateret og den nyeste version vil altid findes på it-projekt. Ved væsentlige ændringer eller indskrænkninger, får du meddelelse individuelt via din e-mail.